Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
07.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums

Ņemot vērā arī izziņā sniegto skaidrojumu, lūdzam precizēt noteikumu projektā paredzēto projekta pieteikumu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtību, veidojot to pēc shēmas: 1) komersants atbalsta saņemšanai iesniedz projekta pieteikumu, kam pievieno šādus dokumentus; 2) sabiedrība "Altum" izvērtē saņemto pieteikumu un dokumentus un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.
Tādējādi tiktu vienuviet skaidri noteikts viss iesniedzamo dokumentu un informācijas apjoms, tāpat noteikumu projektā tiktu arī skaidri noteikts komersanta pienākums vienlaikus ar projekta pieteikumu iesniegt arī pārējos lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus (kas šobrīd no noteikumu projekta skaidri neizriet), kā arī skaidrāk noteikta projekta pieteikumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā 07.01.2022. izteikto iebildumu un izziņā sniegto skaidrojumu, kā arī to, ka noteikumu projekta 41.3. apakšpunkts netiek saturiski precizēts, lūdzam papildināt noteikumu projekta anotāciju ar šobrīd izziņā sniegto skaidrojumu, ka komersanta novērtēšanu pēc iekšējās kredītreitinga sistēmas veic sabiedrība “Altum”. 
Piedāvātā redakcija
-