Atzinums

Projekta ID
22-TA-3449
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
05.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Pedagogu slodžu līdzsvarošana ir jānodrošina no  valsts budžeta līdzekļiem. Nav pieļaujamas situācijas, kad pašvaldībām slodžu līdzsvarošanas rezultātā nav iespējams nodrošināt izglītības programmas īstenošanu piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros vai tiek likvidētas pašvaldību izglītības iestādes.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Par:
1.pielikums 4.tabula 3.rinda
“Pirmsskolas pedagogs 1 070 EUR”
2.Noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī.


LLPA atbalsta pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi minimālās likmes palielināšanu no 01.01.2023. ar nosacījumu, ka šis pieaugums tiek kompensēts no valsts budžeta līdzekļiem.
Norādām, ka Pašvaldību budžetu izstrāde ir noslēguma fāzē un nav pieļaujams, ka lēmumi, kam ir finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetiem, tiek pieņemti bez iepriekšēja pašvaldību saskaņojuma un nepilna mēneša laikā pirms noteikumu spēkā stāšanās brīža.
Norādām, ka vēl joprojām nav pieejams pedagogu darba samaksas grafiks turpmākiem gadiem, kas nepieciešams 2023.gada pašvaldības  budžeta plānošanai un sabalansēšanai, kā arī vidēja termiņa budžeta prognozes izstrādei.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Izteikt 4.tabulu šādā redakcijā:
Pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes
4. tabula
Nr.
p. k.
Pedagoga amata (profesijas) nosaukums
Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.
Izglītības metodiķis
1140

2.
Pedagogs (izņemot pirmsskolas pedagogu)
1080

3.
Pirmsskolas pedagogs
1070

4.
Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogs
1080
 
Piedāvātā redakcija
-