Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
20.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Likuma mērķis ir  "veicināt kiberdrošības pasākumu īstenošanu tā, lai varētu savlaicīgi prognozēt un novērst, kā arī pārvarēt kiberapdraudējumu un likvidēt tā sekas", kas reāli būs jānodrošina katrai iestādei, un, droši vien, tikai savu budžetu ietvaros. Nav nekāds noslēpums, ka vismaz pašvaldībās IKT risinājumu attīstībai nav pietiekamu finanšu resursu. Likuma prasību izpilde noteikti radīs ietekmi uz pašvaldību budžetiem. Uzskatām, ka nepieciešamas atsevišķas programmas, projekti, lai arī pašvaldības varētu pretendēt uz līdzekļu piesaisti kiberdrošības prasību nodrošināšanai tādā mērā, kas atbilstu likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu prasībām. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Iebildums
Mūsuprāt likums nerisina jautājumus, kas saistās ar globalizācijas IT ietekmi un apdraudējumu, piemēram, uz pašvaldībām vai to iestādēm. Piemēram, ir ļoti daudz pakalpojumu un IT servisu izglītības jomā, kas tiek izmantoti no tādām korporācijām kā Microsoft, Google, u.tml. To ietekme ir milzīga, arī atkarība no viņu sniegtajiem pakalpojumiem  ir augsta, tāpat arī datu aprites un uzglabāšanas jautājumi bieži vien ir diskutabli. Šie visi jautājumi ir jāskata arī kiberdrošības aspektā. Uzskatām, ka tik mazai valstij kā Latvija, būtu jābūt koordinētām darbībām attiecībā pret šīm globālajām kompānijām, lai katra no iestādēm nebūtu atstāta viena ar savām problēmām pret šīm korporācijām. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts
Iebildums
Iebilstam pret prasību pašvaldību informācija sistēmas izvietot datu centros, kas ir nesamērīga prasība attiecībā uz finansiālo un organizatorisko ietekmi pašvaldībām. Nevar prasīt no pašvaldībām, lai katras skolas, kultūras nama u.tml. pašvaldības iestādes iekšējās informācijas sistēmas tiktu nodrošinātas tikpat lielā mērā kā valsts nozīmes un ar tām saistītās informācijas sistēmas.  
Piedāvātā redakcija
-