Atzinums

Projekta ID
21-TA-1788
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
10.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam 5.prioritāti pārsaukt, iekļaujot virsrakstā klimata pārmaiņas. Piedāvātā redakcija "vide un cilvēktiesības" neatspoguļo korekti piemērus, kas tālāk atspoguļoti iekavās attiecībā uz klimata pārmaiņām. Par vides jautājumiem iekavās nav iekļauts neviens piemērs, aicinām apsvērt piemēru papildināšanu. 
Piedāvātā redakcija
5) vide, klimata pārmaiņas un cilvēktiesības (jauniešu loma sabiedrības izpratnes veicināšanā par klimata pārmaiņām; klimata pārmaiņu ietekme uz sieviešu piekļuvi resursiem).
 
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Aicinām izlabot drukas kļūdu - vārdu "komitejē" izlabot uz "komitejā".
Piedāvātā redakcija
-