Atzinums

Projekta ID
21-TA-1545
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Finanšu ministrija ir saņēmusi atzinuma sniegšanai Zemkopības ministrijas izstrādāto Informatīvā ziņojuma projektu “Par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.-2027.gadam” un informē, ka atzinumu sniegs iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 17.decembrim, ņemot vērā, ka atzinuma sniegšanas termiņš ir noteikts nesamērīgi īss, lai pilnvērtīgi izvērtētu saņemtos dokumentus.
 
Piedāvātā redakcija
-