Atzinums

Projekta ID
23-TA-2941
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
16.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Sakarā ar to, ka  daļa ministriju 2023. gadā ir ieviesušas energopārvaldības sistēmu, savukārt Iekšlietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Satiksmes ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālajai ministrijai noteikts jauns termiņš energopārvaldības sistēmas ieviešanai, lūgums papildināt ar punktu, kas atzīst Ministru kabineta 2022. gada 6. septembra sēdes  protokollēmuma (protokola Nr. 44 53§) “Informatīvais ziņojums “Valsts resora plānotie un veicamie enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi un mērķi enerģijas ietaupījumam 2022.-2023. gada apkures sezonā”” 5. punktu par aktualitāti zaudējušu. 
Piedāvātā redakcija
-