Atzinums

Projekta ID
23-TA-2110
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
31.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Neatbalstām finansējuma pārdali. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk -  PMLP) 2023. un 2024.gadam tika piešķirts papildu finansējums kapacitātes stiprināšanai un motivācijas sistēmas ieviešanai darbiniekiem intensīva darba apstākļos un virsstundu darba apmaksai, kas veidojas pagarinot klientu pieņemšanas laiku PMLP teritoriālajās nodaļās, kā arī papildu terminētu amata vietu uzturēšanai, lai risinātu problēmas, kas radušās saistībā ar personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu (dokumentu maiņas un izsniegšanas pieprasījuma pieaugums, dēļ ģeopolitiskās situācijas Ukrainā, kārtējā personu apliecinošo dokumentu nomaiņas cikla iestāšanās un  Personu apliecinošu dokumentu likuma noteiktais (eID karte)). Diemžēl problēmas ar personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, lai klientam tiktu nodrošinātas tiesības saņemt personu apliecinošo dokumentu saprātīgā laika periodā, joprojām turpinās un nav līdz galam atrisinātas.
Arī atbilstoši anotācijas 1.3.sadaļā norādītajam joprojām pastāv problēma ar PMLP kapacitāti - salīdzinoši zemā atalgojuma dēl problēmas piesaistīt un noturēt speciālistus. Uzskatām, ka iepriekš minētajam mērķim piešķirtais finansējums nav izmantots pilnvērtīgi, ņemot vērā, ka jautājums joprojām ir aktuāls un turpināms risināt atbilstoši piešķirtā finansējuma mērķim.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Neatbalstām finansējuma pārdali. PMLP 2023. un 2024.gadam tika piešķirts papildu finansējums kapacitātes stiprināšanai un motivācijas sistēmas ieviešanai darbiniekiem intensīva darba apstākļos un virsstundu darba apmaksai, kas veidojas pagarinot klientu pieņemšanas laiku PMLP teritoriālajās nodaļās, kā arī papildu terminētu amata vietu uzturēšanai, lai risinātu problēmas, kas radušās saistībā ar personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu (dokumentu maiņas un izsniegšanas pieprasījuma pieaugums, dēļ ģeopolitiskās situācijas Ukrainā, kārtējā personu apliecinošo dokumentu nomaiņas cikla iestāšanās un  Personu apliecinošu dokumentu likuma noteiktais (eID karte)). Diemžēl problēmas ar personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, lai klientam tiktu nodrošinātas tiesības saņemt personu apliecinošo dokumentu saprātīgā laika periodā, joprojām turpinās un nav līdz galam atrisinātas.
Arī atbilstoši anotācijas 1.3.sadaļā norādītajam joprojām pastāv problēma ar PMLP kapacitāti  - salīdzinoši zemā atalgojuma dēl problēmas piesaistīt un noturēt speciālistus. Uzskatām, ka iepriekš minētajam mērķim piešķirtais finansējums nav izmantots pilnvērtīgi, ņemot vērā, ka jautājums joprojām ir aktuāls un turpināms risināt atbilstoši piešķirtā finansējuma mērķim. Problēmas piesaistīt un noturēt kvalificētus speciālistus lielā mērā saistītas ar zemo atalgojumu, lai gan piešķirtā finansējuma ietvaros darbiniekiem varētu noteikt arī konkurētspējīgākas mēnešalgas (Atbilstoši PMLP atlīdzības uzskaites sistēmā (datu bāzē) iesniegtajai informācijai uz 30.06.2023, klientu apkalpošanas speciālistam noteiktā mēnešalga ir robežās no 795 euro – 1015 euro, bet Personalizācijas centra operatoriem 825 - 995 euro,  savukārt atbilstoši mēnešalgu skalas viduspunktam iespējamā mēnešalga šiem darbiniekiem varētu būt - 1293 euro). Arī motivācijas instrumenti attiecībā uz šiem darbiniekiem izmantoti minimāli, piemēram, jūnija mēnesī piemaksa par iestādei būtisko funkciju nodrošināšanu noteikta tikai 8 no 130 klientu apkalpošanas speciālistiem. Attiecīgi uzskatām, ka iestādē netiek izmantotas atlīdzības sistēmas dotās iespējas virzībā uz konkurētspējīgu atlīdzību, salīdzinot, ar līdzīgas vērtības darbu privātajā sektorā, un iestādei piešķirtais finansējums būtu izmantojams atbilstoši piešķiršanas mērķim.
 
Piedāvātā redakcija
-