Atzinums

Projekta ID
21-TA-724
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka naudas balvas 37 145 euro apmērā tiek plānots izmaksāt no likumā “Par valsts budžetu 2021. gadam” Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 42.06.00 “Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana” šim mērķim iedalītajiem finanšu līdzekļiem, lūdzam rīkojuma projekta anotācijas III sadaļā pie “Cita informācija” skaidrot, kā tiek plānots nodrošināt minēto naudas balvu izmaksu, ņemot vērā, ka budžeta apakšprogrammā 42.06.00 “Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana” budžeta izdevumu kodā “Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas” ir paredzēti līdzekļi 17 074 euro apmērā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam rīkojuma projekta 1.17.apakšpunktā  vārdu “atzinību” aizstāt ar vārdu “Atzinības rakstu”.
 
Piedāvātā redakcija
-