Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
I SIA
Atzinums iesniegts
14.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzņēmums I SIA, reģ. Nr. 44103127405, (turpmāk - Possible Security) iepazinās ar Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) sagatavoto noteikumu projektu "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” īstenošanas noteikumi" (turpmāk - projekts) un to pavadošajiem materiāliem. Saskaņā ar šobrīd publicētā noteikumu projekta 25. un 26. punktu, finansējumu apmācību jomā "Kiberdrošība" ir plānots piešķirt tikai pirmās kārtas ietvaros. Possible Security pievienojas CERT.LV viedoklim, ka visdrošākais veids, kā mazināt risku kļūt par kiberuzbrukuma upuri ir veicināt dziļāku lietotāju izpratni par darbībām interneta vidē.[https://www.cert.lv/lv/2020/09/cert-lv-aizsak-izglitojosu-kampanu-kiberdrosiba-darbavieta] Mēs uzskatām, ka kiberdrošība ir neatņemama uzņēmumu un valsts iestāžu digitālās transformācijas un ikdienas sastāvdaļa, īpaši mūsdienu realitātē. Tāpēc, izvērtējot ​​​​​​​noteikumu projekta aprakstu un anotāciju, Possible Security uzskata, ka kiberdrošība kā apmācību tēma būtu jāiekļauj gan pirmās, gan otrās kārtas apmācību jomu sarakstā, kuru ietvaros tiks piešķirts finansējums, ņemot vērā pasaulē esošo situāciju un kiberuzbrukumu izplatību pēdējā laikā, lai vērstu uzmanību uz šo aktualizējušos tematu, veicinātu sabiedrības padziļinātāku izpratni par kiberdrošību, palielinātu gatavību jebkādiem potenciālajiem kiberuzbrukumu draudiem nākotnē. Tādēļ Possible Security rosina veikt papildināt noteikumu projektu ar 30.18. punktu, izsakot to šādā redakcijā: "30.18. kiberdrošības apmācības speciālistiem un/vai galalietotājiem." Possible Security aicina Ekonomikas ministriju izskatīt šajā vēstulē minēto priekšlikumu, kā arī lūdz informēt Possible Security par projekta tālāko virzību.
Piedāvātā redakcija
30. Otrās kārtas ietvaros finansējumu piešķir šādās apmācību jomās:
30.1. informācijas uzglabāšana internetā;
30.2. digitālais mārketings;
30.3. ražošanas procesu automatizācija un digitalizācija;
30.4. projektēšanas un produktu izstrādes digitālie risinājumi;
30.5. uzņēmējdarbības procesu digitalizācija;
30.6. digitālo risinājumu ieviešana un pārvaldība;
30.7. kvalitātes uzraudzības un kontroles digitālie risinājumi;
30.8. digitālie pārdošanas risinājumi;
30.9. programmēšana;
30.10. tīmekļvietņu/sociālo portālu izmantošana;
30.11. programmatūras konfigurācija;
30.12. pārdošana tiešsaistē;
30.13. digitālo prasmju attīstība;
30.14. pašvadīta mācīšanās tiešsaistē;
30.15. attēlu, video un audio apstrāde;
30.16. prezentāciju sagatavošana;
30.17. pamata programmēšanas prasmes;
30.18. kiberdrošības apmācības speciālistiem un/vai galalietotājiem.