Atzinums

Projekta ID
21-TA-471
Atzinuma sniedzējs
Zemkopības ministrija
Atzinums iesniegts
02.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Zemkopības ministrija uztur iepriekš izteikto iebildumu un lūdz rast risinājumu dabiski aizaugušu platību atzīšanai par mežu dabas lieguma lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Zemkopības ministrija piekrīt, ka dabas lieguma teritorijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes nav apmežojams sējot vai stādot, vai veicināma to dabiska aizaugšana.
Piedāvātā redakcija
11.17. Lauksaimniecībā uzmantojamās zemēs ieaudzēt mežu sējot vai stādot, un veicināt dabisku apmežošanos.