Atzinums

Projekta ID
21-TA-799
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija (kā HP VI atbildīgā iestāde)
Atzinums iesniegts
29.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem” īstenošanu”
Iebildums
Lūdzam ziņojumā visus statistikas datus sniegt dzimumu griezumā, kā to paredz ESF Pluss regula.
Dzimumu griezums attiecināms ne tikai uz mērķa grupām, bet uz visiem datiem, kas tiek sniegt pasākuma kontekstā, tostarp mērķa grupas izpēte un raksturojums.
Piedāvātā redakcija
-