Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-520
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
28.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Valsts kanceleja ir izskatījusi grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" un lūdz precizēt pielikumā norādīto informāciju sadaļās "Cena bez PVN" un "Cena ar PVN" šādās kategorijās:
1. "Vispārējās izglītības programmas(-u) akreditācija" ( 1.1.-1.9.);
8. "Izglītības iestādes akreditācija profesionālās pilnveides izglītības programmas(-u) īstenošanā, profesionālās ievirzes izglītības programmas(-u) īstenošanā" (8.1.-8.9.);
9. "Citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas akreditācija profesionālās pilnveides izglītības programmas(-u) īstenošanā, profesionālās ievirzes izglītības
programmas(-u) īstenošanā" (9.1.-9.9.);
atbilstoši izglītojamo skaitam iestādē, programmu apjomam un pārējiem lielumiem, kas veido pakalpojuma kopējās izmaksas, veidojot loģisku pakalpojumu izmaksu palielināšanos, ja palielinās izglītojamo skaits iestādē, kā arī programmu skaits.
 
Piedāvātā redakcija
-