Atzinums

Projekta ID
22-TA-677
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
18.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Tieslietu ministrija ir iepazinusies ar Ekonomikas ministrijas precizēto informatīvā ziņojuma projektu “Par privatizācijas un zemes izpirkšanas procesu gaitu un priekšlikumiem to pabeigšanai sapratīgā termiņā” un informē, ka atbalsta tā tālāku virzību, vienlaikus vēršot uzmanību, ka jautājums par vienpusēja paziņojuma iesniegšanu zemesgrāmatā attiecīgo tiesību aktu projekta izstrādes laikā tiks skatīts kontekstā ar esošo tiesību sistēmu un no tās izrietošām prasībām attiecībā uz nostiprinājumam nepieciešamajiem priekšnoteikumiem.
Piedāvātā redakcija
-