Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
25.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
 Noteikumos nav atrodami,   pēc kuriem sabiedrība “Altum” plāno izvērtēt projektā iekļauto  attiecināmās izmaksas i
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebildums
 Noteikumu 28.2. apakšpunkts , izslēdzams, jo nav saprotams,kādā veidā "Altum šīs izmaksas izvērtēs, uzskatām, ka izvērtējumam  jābalstās tikai uz būvniecības ieceres  pamatojošiem dokumentiem un energoauditā noteiktajiem pasākumiem 
 
Piedāvātā redakcija
Izslēgt 28.2