Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
11.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta 5., 6., 8., 10. punktus un MK noteikumu nr.39 "Par pakalpojumu vides pilnveides plānu 2020.-2023. gadam" rīcības virzienu 2.5. "Vienreizes principa nodrošināšana valsts pārvaldes pakalpojumos" ir nepieciešams paredzēt vienreizes principa ievērošanu pakalpojumu sniegšanā. Līdz ar to ir nepieciešams paredzēt informācijas izguvi ne tikai valsts informācijas sistēmām, bet arī datu bāzēm un reģistriem. 

Piedāvātā redakcija: “Sabiedrībai “Altum” ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās, datu bāzēs un reģistros tādā apjomā, kāds nepieciešams investīcijas īstenošanai un atbalsta sniegšanai komersantiem šo noteikumu ietvaros.”. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai nodrošinātu sasaisti ar Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam 4.4.11. rīcības virzienā: “Komercdarbības digitalizācijas veicināšana” ietverto uzstādījumu kā arī, lai veicinātu Latvijas uzņēmumu iespējas iesaistīties Digitālās Eiropas programmā, lūdzam, noteikumu projekta 28.punktu saistībā ar attiecināmajām izmaksām papildināt ar šādiem Digitālās transformācijas būtiskiem aspektiem:
paredzēt, ka mākslīgais intelekts ir ne tikai kā industrija 4.0 komponente, ar ko parasti tiek saprasta tā izvēršana ražošanas procesos, bet kopumā kā tehnoloģiskais risinājums uzņēmējdarbības procesu pilnveidei;
nepieciešams paredzēt arī pārmaiņu vadību, datu analītiku un modelēšanu kā digitālās transformācijas attīstībai atbalstāmās jomas, vienlaikus nosakot, ka jābūt definētam pārmaināmajam procesam vai ieviešamajām spējām;
kā atsevišķu attiecināmo izmaksu aicinām paredzēt pieslēgumu valsts datu un pakalpojumu platformām;
papildus aicinām iekļaut, ka pieejamais finansējums būtu attiecināms arī kā līdzfinansējums dalībai Digitālās Eiropas programmas uzsaukumiem.
Piedāvātā redakcija
-