Atzinums

Projekta ID
22-TA-2270
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
07.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Norādām, ka gadījumā, ja Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. 2023.gadam” sagatavošanas procesā netiks piešķirts nepieciešams finansējums, lai PTAC varētu nodrošināt izdevumu segšanu kvalificētajām institūcijām par darbību patērētāju kolektīvās prasības ietvaros, PTAC minēto izdevumu segšanu būs jānodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” pirmās rindkopas redakciju.
Piedāvātā redakcija
Jautājums par PTAC papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2024.gadam un turpmākajiem gadiem izdevumu segšanai kvalificētajām institūcijām par darbību patērētāju kolektīvās prasības ietvaros skatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Gadījumā, ja prioritārais pasākums netiks atbalstīts un papildu finansējums netiks piešķirts, tad PTAC nepieciešamo finansējumu kvalificēto institūciju izdevumu segšanai nodrošinās esošā budžeta līdzekļu ietvaros.
 
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.1.apakšpuktā sniegto informāciju pārcelt uz 6.2.apakšpunktu, kā arī vienlaikus redakcionāli precizēt otrās rindkopas teikumu, vārdus “tiks ieskaitīta PTAC budžetā” aizstājot ar “tiks plānota PTAC budžetā”.
Piedāvātā redakcija
-