Atzinums

Projekta ID
21-TA-243
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
24.09.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr. 555) 245.3 punkts pašreiz paredz, ka līdz 2021. gada 31. decembrim dienests samaksā ģimenes ārsta praksei par sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem ar noteiktām hroniskām saslimšanām, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē, nosakot konkrētas summas, atbilstoši procentuālai vakcinācijas aptverei.
Noteikumu projekts paredz papildināt Noteikumus Nr. 555 ar 245.4 punktu, nosakot kādu samaksu dienests samaksā ģimenes ārsta praksei, kas nodrošina vakcināciju pret Covid-19 līgumā ar dienestu noteiktajā kārtībā, par līdz 2021. gada 31. decembrim sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem, veicot noteikumu projektā norādīto samaksas apmēru par ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem (noteikumu projekta 1.punkts, kas paredz papildināt Noteikumus Nr. 555 ar 245.41. apakšpunktu), kā arī samaksu par ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem ar noteiktām hroniskām saslimšanām, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē (noteikumu projekta 1.punkts, kas paredz papildināt Noteikumus Nr. 555 ar 245.42. apakšpunktu).
No noteikumu projekta saprotams, ka, pirmkārt, ģimenes ārsta praksei tiks veikta samaksa par ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem (kuru skaitā ietilpst arī ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētie pacienti vecumā no 60 gadiem un pacienti ar noteiktām hroniskām saslimšanām) un, otrkārt, papildus vēl samaksa par ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem ar noteiktām hroniskām saslimšanām. Attiecīgi par ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem ar noteiktām hroniskām saslimšanām tiks veikta dubulta samaksa, gan kā par ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētu pacientu (noteikumu projekta 1.punkts, kas paredz papildināt Noteikumus Nr. 555 ar 245.41. apakšpunktu), gan kā par ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētu pacientu vecumā no 60 gadiem un pacientu ar noteiktām hroniskām saslimšanām, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē (noteikumu projekta 1.punkts, kas paredz papildināt Noteikumus Nr. 555 ar 245.42. apakšpunktu).
Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrijas ieskatā nav saprotams kādēļ tiek veikta dubulta samaksa par pacientiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem ar noteiktām hroniskām saslimšanām, kuri ietilpst arī normas tvērumā, kā “ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pacienti”. Attiecīgi lūdzam noteikumu projekta anotācijā norādīt pamatojumu šai dubultai samaksai.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Noteikumu Nr. 555 245.3 punkts pašreiz paredz, ka līdz 2021. gada 31. decembrim dienests samaksā ģimenes ārsta praksei par sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem ar noteiktām hroniskām saslimšanām, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē, nosakot konkrētas summas, atbilstoši procentuālai vakcinācijas aptverei. 
Noteikuma projekts paredz papildināt Noteikumus Nr. 555 ar jaunu punktu, nosakot jaunas summas par līdz 2021. gada 31. decembrim sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem minētajai personu grupai, tai skaitā paredzot konkrētas summas arī ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem. Tieslietu ministrijas ieskatā šāda kārtība, papildinot Noteikumus Nr. 555 ar jaunu punktu, rada normu dublēšanos, vienlaikus ņemot vērā to, ka nav saprotams, kad stāsies spēkā noteikumu projekts.
 
Piedāvātā redakcija
Tieslietu ministrijas ieskatā Noteikumu Nr. 555 245.3 punkta piemērošanas laikaposms būtu jāparedz konkrēti Noteikumu Nr. 555 245.3 punktā, grozot datumu, līdz kuram paredzēts piemērot konkrēto normu un tajā noteiktās summas. Pašlaik paredzētā kārtība, papildinot Noteikumus Nr. 555 ar jaunu punktu (260.punktu), kas nosaka piemērošanas laikaposmu Noteikumu 245.3 punktam nav skaidra un saprotama.
Vienlaikus, noteikumu projektā būtu jāpieredz, ka grozījumi stājas spēkā 1. oktobrī, lai novērstu normu dublēšanos un būtu saprotams, kura norma tiek piemērota līdz 30. septembrim un attiecīgi kura norma un konkrētas summas pēc 30. septembra.