Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Atzinums iesniegts
10.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
LBAS un LVSADA iepazinās ar precizēto pamatnostādņu projektu Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (2021-TA-1693; turpmāk – Projekts) un atzinīgi vērtē to, ka ir ņemti vērā vairāki LVSADA agrāk (01.10.2020. un 11.03.2021.) izteiktie ieteikumi. Tomēr Projektam tā pašreizējā redakcijā joprojām ir viens būtisks trūkums.
        Konkrēti, Projekta sadaļas “4. RĪCĪBAS VIRZIENS: CILVĒKRESURSU NODROŠINĀJUMS UN PRASMJU PILNVEIDE” uzdevumi neparedz konkurētspējīgas darba samaksas nodrošināšanu veselības nozares darbiniekiem.
        Ņemot to vērā, LBAS un LVSADA nevar atbalstīt tālāku Projekta virzību. Lai minēto trūkumu novērstu un tādējādi būtiski uzlabotu Projekta kvalitāti, LBAS un LVSADA piedāvā:

         Projekta sadaļas “4. RĪCĪBAS VIRZIENS: CILVĒKRESURSU NODROŠINĀJUMS UN PRASMJU PILNVEIDE” uzdevumiem (48. lpp.) pievienot uzdevumu Nr. 4.4. sekojošā redakcijā: “Uzlabot veselības nozares darbinieku darba samaksas konkurētspēju tautsaimniecībā.; Izpildes termiņš (gads) – 2021. – 2027.; Atbildīgā institūcija – VM; Līdzatbildīgās institūcijas – FM; Sasaiste ar politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju – PR: 11./ RR: 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. PR: 12./ RR: 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. PR: 13./ RR: 13.1., 13.5., 13.6. PR 14. / RR: 14.1., 14.2., 14.3. PR 17. / RR: 17.1., 17.2., 17.3., 17.5.; Sasaiste ar NAP2027 uzdevumu – [68., 69., 70., 71.]
 
Piedāvātā redakcija
-