Atzinums

Projekta ID
21-TA-825
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
16.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Aicinām papildināt anotāciju un noteikumu projekta mērķi. 
LTRK atkārtoti norāda, ka minētais punkts paredz noteikt, kuri komersanti var pretendēt uz iepirkumu komponentes samazinājumu 2021. un 2022. gadā, kā arī ir ietverti atvieglojumi komersantiem, kas ir cietuši no pandēmijas ietekmes 2020. un 2021. gadā, jo lēmums 2021. gadā tiek pieņemts par 2020. gada rādītājiem, savukārt, 2022. gadā par 2021. gada rezultātiem. Līdz ar to punktā ietvertā atsauce uz 2019. gada beigām šķiet neloģiska, ja lēmums tiks pieņemts par 2020. un 2021. gadu. Tāpat LTRK ieskatā 2-3 gadu periodā komersants var restrukturizēt un uzlabot savu finansiālo stāvokli. Līdz ar to LTRK ieskatā ir nepamatoti, ja komersantam 2022. gadā, kad tiek pieņemts lēmums par obligātās iepirkuma komponentes samazinājumu 2021. gadā, kā priekšnoteikumi tiek ņemti vērā 3 gadus veci apstākļi, kas ietekmējuši komersanta darbību.
Piedāvātā redakcija
‘’10.1 Uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu 2021. un 2022. gadā var pretendēt:
10.1 1. komersants, uz kuru šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētie nosacījumi attiecināmi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.;
10.1 2. komersants, uz kuru šo noteikumu 10.2., 10.3. un 10.4. apakšpunktā minētie nosacījumi attiecināmi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.;
10.1 3. komersants, uz kuru attiecas šo noteikumu 10.5. apakšpunktā minētais nosacījums un kura Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, parādu kopsumma nepārsniedz attiecīgā komersanta parādu kopsummu laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.’’