Atzinums

Projekta ID
23-TA-2547
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Norādām, ka anotācijā ir nekorekti norādīts, ka hipotekārā pārkreditēšana ir hipotekārā kreditēšanas līguma pārjaunojums un, ka regulējumā ir paredzēts izņēmums no Civillikuma 1869.panta nosacījumiem. Proti, šobrīd saistītajā likumprojektā "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (TA lieta Nr. 23-TA-2548) netiek paredzēts, ka starp pusēm pārkreditācijas procesa ietvaros tiek noslēgts pārjaunojuma līgums, gluži pretēji, ar minēto likumprojektu paredzēts, ka vecā saistība, kas iepriekš bija par pamatu hipotēkas nodibināšanai, izbeidzas (tā netiek pārjaunota).
Ievērojot minēto, aicinām attiecīgi precizēt anotāciju, skaidri norādot, ka pārkreditācijas ietvaros ķīlas saglabāšanai netiek slēgts pārjaunojuma līgums, bet gan ķīla tiek saglabāta uz likuma pamata (un kāpēc).
Piedāvātā redakcija
-