Atzinums

Projekta ID
24-TA-261
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam no Ministru kabineta rīkojuma projekta izslēgt 5.punktu (svītrot), ņemot vērā, ka atbilstoši likuma "Par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai" pārejas noteikumam ar informatīvo ziņojumu "Par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu Marijas ielā 7, Rīgā" Saeimā paredzēts iesniegt arī priekšlikumu likuma līmeņa regulējumam attiecībā uz tālāko rīcību ar nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem.
Attiecīgi lūdzam precizēt arī informāciju Ministru kabineta rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.3.sadaļā, dzēšot informāciju par Ministru kabineta rīkojuma projekta 5.punktu.
Piedāvātā redakcija
-