Atzinums

Projekta ID
21-TA-409
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
29.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šobrīd saskaņā ar 2018.gada 21.marta starpresoru vienošanos starp Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru , Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra saņem datus tiešsaistes datu apmaiņas režīmā no Valsts izglītības informācijas sistēmas  par 14-25 gadus vecām personām, kuras iegūst pamatizglītību, vidējo izglītību, profesionālo izglītību, speciālo izglītību vai augstāko izglītību Latvijas Republikā, bez datu saņemšanas regularitātes ierobežojuma. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam noteikumu projekta 15. punktu izteikt šādā redakcijā:
“Izglītības un zinātnes ministrija tiešsaites datu apmaiņas režīmā sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai informāciju par izglītojamajiem pēc 16 gadu vecuma, kuri iegūst pamatizglītību vai vidējo izglītību."
Piedāvātā redakcija
Izglītības un zinātnes ministrija tiešsaites datu apmaiņas režīmā sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai informāciju par izglītojamajiem pēc 16 gadu vecuma, kuri iegūst pamatizglītību vai vidējo izglītību.