Atzinums

Projekta ID
23-TA-1968
Atzinuma sniedzējs
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Atzinums iesniegts
09.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā rīkojuma 1.punktā norādīto Eiropas Savienības projektu nosaukumu saīsinājumu, ierosinu vārdus "amatā Eiropas Savienības tiesiskuma projektā" aizstāt ar vārdiem "amatos Eiropas Savienības atbalsta projektos".
Piedāvātā redakcija
Izvērtējot J. Macukas pienākumus  īstermiņa eksperta amatos Eiropas Savienības atbalsta projektos, secināms, ka minētā amata savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Netiks ierosināti un pieņemti lēmumi vai veiktas citas darbības, kas varētu skart J. Macukas kā valsts amatpersonas personiskās un mantiskās intereses.