Atzinums

Projekta ID
21-TA-783
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.pielikuma ailē “Pārdalīts no/uz MK”  norādīto informāciju attiecībā par Ministru kabineta 30.03.2021. rīkojumu Nr.208, ņemot vērā, ka finansējums 101 954 euro apmērā tiek pārdalīts no MK 14.04.2021. rīkojuma Nr.247 1.1.apakšpunkta, nevis no 1.2.apakšpunkta.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.pielikuma ailē “Kopējas izmaksas par 2021.gadu, t.s. decembris” norādīto informāciju attiecībā par Ministru kabineta 14.04.2021. rīkojuma Nr.247 2.punktu, ņemot vērā, ka minētajā punktā paredzēto pasākumu īstenošanai ir nepieciešams finansējums 1 155 426 euro apmērā, jo patreizējā redakcijā nav pieskatīts finansējums par decembra mēnesī plānotajiem izdevumiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 6.punktā norādīto informāciju (8.lpp. un 17.lpp.), ka MK sēdes protokollēmuma projekts paredz, ka izdevumus 206 031 euro apmērā par laika periodu no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim plānots 2022.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiskajam nepieciešamajam apmēram, ir precizējams MK sēdes protokollēmuma projekta 3.punkts un 3.3.apakšpunkts.
 
Piedāvātā redakcija
-