Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-652
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
21.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma sadaļā “3.5. Konsorcija IDA komunikācijas stratēģija” norādīts, ka konsorcija IDA kopējā zīmola, reklāmas un komunikācijas stratēģijas izveidei paredzēts piešķirt finansējumu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve". Lūdzam precizēt norādīto informāciju, ņemot vērā, ka uz šo brīdi no Iekšlietu ministrijas ir saņemts atbilstošs apropriācijas pieprasījums, bet lēmums par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 01.00.00 programmas "Apropriācijas rezerve" šim mērķim vēl nav pieņemts.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka informatīvajā ziņojumā tiek norādīta nepieciešamība veikt grozījumus vairākos normatīvajos aktos, bet nav sniegta informācija, vai minēto grozījumu veikšana neradīs ietekmi uz valsts budžetu, vēršam uzmanību, ka Iekšlietu ministrija var izstrādāt normatīvo aktu grozījumus un virzīt tos izskatīšanai Ministru kabinetā, ja to īstenošanai ir nodrošināts nepieciešamais finansējums. Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar atbilstošu informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, tajā iekļaujot punktu, ka jaunās mācību/studiju ēkas projektēšana tiks nodrošināta, piesaistot Iekšējās drošības fonda 2021. – 2027.gada plānošanas perioda finansējumu, atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma sadaļas "1. Informatīvā ziņojuma izstrādes pamatojums" otrajā rindkopā norādītā likuma nosaukumu uz "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam".
Piedāvātā redakcija
-