Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
21-TA-1508
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
03.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Iebildums
TAP portāla publiskajā vidē ikviens var pārliecināties, ka noteikumu projekta publiskās apspriešanas laikā sabiedrības pārstāvji, konkrēti biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, ir sniegusi priekšikumu, tomēr uz uz to publiski redzamā veidā nav sniegta atgriezeniskā saite. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 10.5. punktam ir jāsagatavo un jāpublicē publiskās apspriešanas kopsavilkums. Konkrētajā gadījumā, ņemot vērā, ka saņemts tikai viens priekšlikums, ir pieļaujams, ka iepriekšminētais kopsavilkums netiek gatavots. Tomēr tādā gadījumā noteikumu projekta anotācijā jāietver nformācija par sabiedrības pārstāvju sniegtajiem priekšlikumiem, vienlaikus sniedzot atgriezenisko saiti par to ņemšanu vai neņemšanu vērā (skatīt Vadlīnijas sākotnējās ietekmes izvērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai Vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANPN8vFW3M61km8&cid=73C0E5B8DEDAD073&id=73C0E5B8DEDAD073%211664&parId=73C0E5B8DEDAD073%21715&o=OneUp). Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Valsts kontroles atzinums nebūtu uzskatāms par sabiedrības līdzdalību, pat ja sniegts publiskās apspriešanas laikā, līdz ar to noteikumu projekta 6.1. sadaļā izvēloties no klasifikatora attiecīgas institūcijas vai organizācijas skaidri norādāms, ka projekta izstrādē iesasitījās gan valsts pārvaldes institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas. Ņemot vērā visus iepriekšminētos aspektus, lūdzam būtiski pilnveidot anotācijas 6.sadaļu.

Vēršam uzmanību, ka sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu izvērtēšana un atgriezeniskās saites sniegšana par to ietekmi uz gala projekta saturu ir ļoti nozīmīga, lai sabiedrības pārstāvji - individuālas personas, nevalstiskās organizācijas arī turpmāk sniegtu priekšlikumus tiesību aktu izstrādes procesā, tādējādi sniedzot ieguldījumu dzīves vides uzlabošanā visiem Latvijas iedzīvotājiem. 
Piedāvātā redakcija
-