Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1921
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
24.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Priekšlikums
Tā, kā Paliatīvās aprūpes noteikumu 9. punkts paredz, ka  5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu saņemšanai persona iesniedz paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējam iesniegumu par vēlamo pakalpojumu saņemšanu, lūdzam atbilstoši aizpildīt tiesību akta anotāciju, sniedzot informāciju par plānotajām administratīvajām izmaksām fiziskām personām. Administratīvo izmaksu aprēķins veicams atbilstoši Paplašinātā standarta izmaksu modeļa metodoloģijai. Vairāk informācijas par aprēķina metodoloģiju: https://www.mk.gov.lv/lv/administrativa-sloga-un-normativisma-mazinasana
Piedāvātā redakcija
-