Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1134
Atzinuma sniedzējs
Ārlietu ministrija
Atzinums iesniegts
26.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām papildināt Likumprojekta anotācijas 1.3.sadaļu “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” ar informāciju, vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi. Proti, pamatojot, ka nav cita mazāk ierobežojoša tiesību līdzekļa kā sasniegt izvirzīto leģitīmo mērķi, aicinām sniegt informāciju, kas norādītu uz to, ka ar 2018.gada grozījumiem Izglītības likumā un tam pakārtotajos Ministru kabineta noteikumos, kas paredzēja latviešu valodas kā mācību valodas proporcijas palielināšanu mazākumtautību skolās, nav iespējams sasniegt izvirzīto leģitīmo mērķi. Tāpat visaptveroša pamatojuma un informācijas nodrošināšanas nolūkā aicinām iekļaut papildu informāciju par situāciju 9. un 12.klasē, ņemot vērā, ka 2018.gada grozījumi Izglītības likumā attiecībā uz pamatizglītības programmu īstenošanu 9.klasē un vidējās izglītības programmu īstenošanu 12.klasē stājās spēkā tikai 2021.gada 1.septembrī.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām Likumprojekta anotācijas 1.3. sadaļā “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” zem virsraksta “Pāreja uz mācībām valsts valodā pirmsskolas izglītības posmā’’ pie risinājuma apraksta, kā arī zem virsraksta “Pāreja uz mācībām pamatizglītības posmā” pie risinājuma apraksta korekti un konsekventi atveidot starptautiska dokumenta nosaukumu latviešu valodā, proti, “Minoritāšu konvencija” vietā lietot “Eiropas Padomes 1995.gada Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību”.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
5.2. Citas starptautiskās saistības
Priekšlikums
Aicinām Likumprojekta anotācijas 5.sadaļu “Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām” zem virsraksta “Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (turpmāk - ECK)” papildināt ar atsevišķām apakšsadaļām, kurās sniegta informācija par katru šajā sadaļā minēto starptautisko instrumentu (t.i., ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un ANO Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām) vai arī grozīt šīs apakšsadaļas virsrakstu, lai tas attiektos ne tikai uz ECK. Papildus lūdzam ietvert skaidrojumu par Likumprojektā paredzēto grozījumu ietekmi uz šīm Latvijas starptautiskajām saistībām.
Piedāvātā redakcija
-