Atzinums

Projekta ID
22-TA-2256
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
09.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
2. TIS papildinājumi saistībā ar PTAC sūdzību iesniegšanu (2023.gads)
provizoriskā risinājuma izstrādes darbietilpība 1300 c/ h x 45 euro (vienas c/h izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu ir 45 euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli)  x 1,21 PVN =
70 785 euro

Anotācijas III sadaļas 2., 2.1., 3., 3.1., 5., 5.1. punktos norādītais finansējums ir jāpārliek uz 3. kolonnu – 2023. gads “Izmaiņas kārtējā gadā salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam”.

Un anotācijas 7.punktā – jāpapildina, ka prioritārais pasākums , kas  ietver TIS papildinājumus saistībā ar PTAC sūdzību iesniegšanu ir atbalstīts MK.
 
Piedāvātā redakcija
-