Atzinums

Projekta ID
23-TA-891
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
23.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 6.sadaļu atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā, minot iemeslu, kāpēc sabiedrības līdzdalība netika veikta.
Piedāvātā redakcija
-