Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
31.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Pēc Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieces tiesību politikas jautājumos saskaņojuma projekts ir ievērojami precizēts, tostarp, ir svītrota tiesību norma, kas noteica termiņu, kādā persona nevar kandidēt uz atbalstu, ja tai ir piemērots sods.

Ja projekts neparedzēs noteiktu termiņu, kura laikā personai ir ierobežotas tiesības saņemt atbalstu, tas nozīmēs, ka persona saistībā ar tai piemēroto sodu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas) vairs nekad nevarēs saņemt šāda tipa atbalstu. Attiecīgi minētais ierobežojums būs absolūts jeb noteikts uz mūžu un spēkā neierobežotu laiku arī pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. 

Vēršam uzmanību, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa un Satversmes tiesa jau vairākos nolēmumos ir kritiski izteikusies pret absolūtiem ierobežojumiem, sevišķi, kas saisīti ar personai piemērotu sodu. Personas uzvedība laika gaitā var mainīties, attiecīgi nav saskatāms pamats absolūta ierobežojuma noteikšanai projekta gadījumā. Turklāt projekta anotācijā nav atrodama analīze par to, ka šāds absolūts ierobežojums var skar personas tiesības uz īpašumu un nav izvērtēta absolūtā aizlieguma būtība un piemērošanas sekas (sk., piem., Satversmes tiesas 2021. gada 4. novembra spriedumu lietā Nr. 2021‑05‑01).

Attiecīgi aicinām projektā noteikt konkrētu termiņu, kādā persona nevar kandidēt uz atbalstu un to  saskaņot ar sodāmības laiku. Atgādinām, ka Tieslietu ministrija jau bija piedāvājusi attiecīgās tiesību normu redakcijas un aicina tās izvērtēt un iekļaut projektā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Atkāroti aicinām ņemt vērā Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieces tiesību politikas jautājumos priekšlikumu, proti, Ministru kabineta sēdes protokolā iekļaut uzdevumu Finanšu ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām izvērtēt esošā tiesiskā regulējuma par Eiropas Savienības fondu, tai skaitā Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna, īstenošanas un uzraudzības kārtību pilnveides nepieciešamību, tai skaitā nepieciešamību noteikt likumā vienotus atbalsta saņēmēju izslēgšanas kritērijus, un informēt Ministru kabinetu par izvērtējuma rezultātiem.
 
Piedāvātā redakcija
-