Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
21.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LFNA uzskata, ka finanšu līzings no MKN tvēruma ir izslēgts nepamatoti. ES normatīvie dokumenti neaizliedz finanšu līzingu.  Finanšu līzinga sniegšana pēc savas ekonomiskās būtības arī ir kreditēšana. Lūdzam EM izvērtēt, vai svītrošana neradīs neproporcionālus un nepamatotus ierobežojumus uzņēmumiem, jo pie atbalsta pasākumiem ir formulēts, ka varēs atbalstīt iekārtu, kas būs nepieciešamas ražošanas procesa transformācijai, iegādi un kontekstā ar ceļa karti tas apstiprināts kā īstenojams pasākums.
Attiecībā uz finanšu līzinga un Altum kredīta subordinēšanu  - uzskatām, ka, neraugoties uz to, ka  kredītu veidi ir dažādi, var tikt izmantots nodrošinājums, vienojoties starp kreditētājiem par kārtību (piemēram, aizliegums realizēt līzinga priekšmetu u.c.).   
Piedāvātā redakcija
4.2.1. paralēlais aizdevums ir struktūrā subordinēts attiecībā pret cita finansētāja sniegto kredītu vai finanšu līzingu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā cita finansētāja sniegtais kredīts vai finanšu līzings;
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LFNA uzskata, ka finanšu līzings no MKN tvēruma ir izslēgts nepamatoti. ES normatīvie dokumenti neaizliedz finanšu līzinga izmantošanu.  Finanšu līzinga sniegšana pēc savas būtības arī ir kreditēšana. Lūdzam EM izvērtēt, vai svītrošana neradīs neproporcionālus un nepamatotus ierobežojumus uzņēmumiem, jo pie atbalsta pasākumiem ir formulēts, ka varēs atbalstīt iekārtu, kas būs nepieciešamas ražošanas procesa transformācijai, iegādi un kontekstā ar ceļa karti apstiprināts kā īstenojams pasākums.
Attiecībā uz finanšu līzinga un Altum kredīta subordinēšanu  - uzskatām, ka, neraugoties uz to, ka  kredītu veidi ir dažādi, var tikt izmantots nodrošinājums, vienojoties starp kreditētājiem par kārtību (piemēram, aizliegums realizēt līzinga priekšmetu u.c.).   
Piedāvātā redakcija
4.2.2. citu finansētāju sniegtā kredīta vai finanšu līzinga apmērs nav mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtā sabiedrības "Altum" paralēlā aizdevuma summu;