Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-781
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
07.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Projekta 5. punkts paredz papildināt noteikumus ar 19.1 punktu, nosakot, ka, ja kuģu reģistrā reģistrēta atpūtas kuģa vai zvejas laivas reģistrētais īpašnieks un ieguvējs ir fiziskas personas un saskaņā ar šo noteikumu 12.3. un 15.3.apakšpunktu kā viens no īpašumtiesību iegūšanu apliecinošiem dokumentiem īpašumtiesību maiņas reģistrācijai tiek iesniegts atsavinājuma līgums, var nepiemērot šo noteikumu 19.punktā noteiktās prasības, ja iesniedzamo atsavinājumu līgumu abas šajā punktā minētās personas paraksta pašrocīgi un vienlaicīgi kuģu reģistratora klātbūtnē, uzrādot Latvijas Republikas izsniegtus personu apliecinošus dokumentus. Lūdzam projekta anotācijā sniegt pamatojumu šīm izņēmumam no noteikumu 19. punkta noteiktajām prasībām.
 
Piedāvātā redakcija
-