Atzinums

Projekta ID
23-TA-2159
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
19.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Veselības ministrija atkārtoti aicina aizvietot noteikumu projektā iekļauto terminu “garīgā veselība” ar terminu “psihiskā veselība”. Vēršam uzmanību, ka veselības nozarē tiek lietoti termini “psihiskā veselība” vai “psihoemocionālā veselība”. Vienlaikus norādām, ka angļu valodā tiek lietots termins “mental health” un PVO definīciju vai citu dokumentu tulkojums uz latviešu valodu ir tulka interpretācija, kuru Veselības ministrija pamazām mēģina aizstāt ar tulkojumu, kas saskaņots ar veselības aprūpes speciālistiem. Termins “psihiskā veselība” ir veselības, tai skaitā veselībpratības, jomā lietots termins, kas ir saistīts ar procesiem cilvēka psihē un nav saistīts ar garīgumu. Jau iepriekš norādījām, ka uz minētajām terminu atšķirībām Veselības ministrijas uzmanību ir vērsuši arī galvenie speciālisti veselības nozarē, savukārt Latvijas Universitātes speciālisti skolu psiholoģijas nozarē ir izglītības nozares speciālisti, kuriem nav kompetences veselības aprūpes jautājumos. Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Veselības ministrija neiebilst pret termina “garīgs” lietojumu mācību saturā tam atbilstošajos kontekstos, tomēr uzsver, ka veselības jomas kontekstā lietotie termini saistībā ar psihiskās veselības jautājumiem ir attiecināmi uz terminu “psihiskā veselība” nevis “garīgā veselība”.  Līdz ar to, lai nodrošinātu vienotu terminoloģijas lietošanu visos tiesību aktos un politikas plānošanas dokumentos, lūdzam noteikuma projektā izmantot terminu “psihiskā veselība” vai “psihoemocionālā veselība”. 
Piedāvātā redakcija
-