Atzinums

Projekta ID
21-TA-976
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Ar piedāvātajiem grozījumiem Dzīvnieku aizsardzības likuma 60.panta otrajā daļā ir paredzēts noteikt, ka Valsts policija ir tiesīga veikt pilnu administratīvā pārkāpuma procesu arī par Dzīvnieku aizsardzības likuma 57.pantā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, tas ir, par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem. Taču, lai Valsts policijas amatpersonas spētu kvalitatīvi izskatīt minēto pārkāpumu lietas un pieņemt tajās lēmumu par sodu, Iekšlietu ministrijas ieskatā būtu nepieciešams ieviest speciālu apmācību programmu Valsts policijas amatpersonām par dzīvnieku labturības prasībām. Savukārt šādas apmācību programmas īstenošanai būtu nepieciešami papildu resursi, tostarp arī finanšu resursi. Līdz ar to šobrīd Dzīvnieku aizsardzības likuma 60.panta otrajā daļā piedāvāto grozījumu tālākā virzība bez plašākas diskusijas par minētajiem problēmjautājumiem nav atbalstāma.
Ņemot vērā minēto, aicinām izvērtēt iespēju precizēt piedāvātos grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likuma 60.pantā, paredzot tajā, ka Valsts policija ir tiesīga veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Dzīvnieku aizsardzības likuma 57.pantā minētajiem pārkāpumiem tikai līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai, bet administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas tiesības tiek nodotas Pārtikas un veterinārā dienesta kompetencē.
Piedāvātā redakcija
-