Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
28.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām skaidrot un pamatot 9.1.1. punktā noteikto komersantu skaitu un iespēju šo mērķi sasniegt, ņemot vērā kavēšanos ar programmas uzsākšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām nodrošināt korektu atsauci uz atbilstošo noteikumu projekta punktu, jo 5. punkts nosaka, ka "Investīcija uzskatāma par stratēģiski svarīgu projektu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulu ES Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu."
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām skaidrot, vai ir izvērtēta iespēja, ka pēc mācībām var būt objektīvi iemesli, kāpēc komersanta veiktais brieduma tests neuzāda uzlabojumu.
Piedāvātā redakcija
-