Atzinums

Projekta ID
21-TA-1683
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
20.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvais ziņojums paredz, ka, lai nodrošinātu, ka Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumā Nr.390 “Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums” un Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr.455 “Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums” apstiprinātie investīciju projekti, kas ir jau uzsākti, tiktu īstenoti un pilnībā pabeigti līdz 2022.gada 31.decembrim, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsaka priekšlikumu līdz 2022.gada 25.februāra Ministru kabineta sēdei sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.242), nosakot pagarinātu termiņu valsts budžeta noteiktas procentuālās daļas izmantošanai.
Ņemot vērā to, ka ir nepieciešams termiņa pagarinājums (proti, pagarinot termiņu no 2021.gada 31.decembra) nav saprotams, kādēļ grozījumi netiek virzīti savlaicīgi, bet tiek izteikts minētais priekšlikums grozījumus Noteikumos Nr. 242 veikt līdz 2022.gada 25.februāra Ministru kabineta sēdei.
Ņemot vērā to, ka Noteikumu Nr.242 3.7. un 3.1 9. apakšpunktā termiņš valsts budžeta finansējuma konkrētas procentuālās daļas izmantošanai ir noteikts līdz 2021. gada 31. decembrim, grozījumi veicami savlaicīgi - līdz minētajam termiņam.
 
Piedāvātā redakcija
-