Atzinums

Projekta ID
21-TA-594
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāja noteikšanu” (turpmāk – rīkojuma projekts) anotāciju un atkārtoti izsaka priekšlikumu.
Rīkojuma projekta anotācijā iespējamo risinājumu aprakstā norādīts, ka: ”(..) lai nodrošinātu Brīvības pieminekļa, tā aizsardzības zonas un Rīgas Brāļu kapu, to teritorijas un aizsardzības zonas saglabāšanu, uzturēšanu un atjaunošanu, kā arī apsaimniekošanas darbību nepārtrauktību un garantētu to kvalitatīvu izpildi, Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošana Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā būtu deleģējama esošajam apsaimniekotājam – Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai ,,Rīgas pieminekļu aģentūra”, ņemot vērā tās ilgstošas Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas gaitā iegūto pieredzi, kā arī jau pastāvošo tehnisko nodrošinājumu šāda uzdevuma veikšanai.”
Ministrijas ieskatā minētais par publiskā iepirkuma nerīkošanu ir neskaidrs un nepamato, ka publiskā iepirkuma ietvaros nevar pieteikties privātpersona, kas varētu veikt objektu apsaimniekošanu tādā pašā vai labākā kvalitātē par zemāku vai tādu pašu maksu. Tādejādi lūdzam papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar pamatojumu tam, ka nav lietderīgi rīkot publisko iepirkumu (piemēram, uzrādot tirgus priekšizpētes rezultātus un īpaši specifiskus apsaimniekotāja pienākumus, kas norāda uz tirgus piedāvājuma trūkumu vai nespēju konkurēt un apliecina izteikto apgalvojumu).
Vienlaikus ministrija lūdz papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar informāciju par Rīgas valstspilsētas pašvaldības gribas izteikumu (piekrišanu) veikt rīkojuma projektā noteikto pārvaldes uzdevumu un uzdot to veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra”.

 
Piedāvātā redakcija
-