Atzinums

Projekta ID
22-TA-2096
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"" (turpmāk - projekts) sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (turpmāk - anotācija) 1.3. apakšsadaļā "Pašreizējā situācija" ietverto informāciju, ņemot vērā, ka attiecīgās anotācijas apakšsadaļā minētie Ministru kabineta noteikumi ir pieņemti. Līdz ar to nepieciešams ietvert atsauci uz tiem, norādot to pieņemšanas datumu un nosaukumu (proti, Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs").
Vienlaikus lūdzam precizēt anotāciju, izslēdzot no tās tekstu "spēkā esošā noteikumu redakcija", jo minētais neatbilst faktiskai situācijai, proti, Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" stāsies spēkā 2022. gada 1. septembrī.
 
Piedāvātā redakcija
-