Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu projekta 6.pielikuma “Sabiedrības veselības pamatnostādņu rīcības virzienu uzdevumi” 3.1.12.1.pasākums paredz izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu (plānu) 2023.-2025.gadam reto slimību jomas uzlabošanai un ailē “Izpildes termiņš (gads)” norādīts 2022.gads. Līdz ar to precizējams 3.1.8.1.pasākums, salāgojot nosaukumu ar izpildes termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu projekta 6.pielikuma “Sabiedrības veselības pamatnostādņu rīcības virzienu uzdevumi” 3.1.8.1.pasākums paredz izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu (plānu) 2023.-2025. gadam psihiskās veselības aprūpes  pakalpojumu uzlabošanai un ailē “Izpildes termiņš (gads)” norādīts 2022.gads. Līdz ar to precizējams 3.1.8.1.pasākums, salāgojot nosaukumu ar izpildes termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
Priekšlikums
Lūdzam pamatnostādņu projekta 1.pielikuma 648.punkta  3.tabulu “Rezervētais finansējums Veselības ministrijai 2022.gadā Covid-19 pasākumiem (uz 2022.gada 14.aprīli)” papildināt ar jauniem pasākumiem:
-)  atbilstoši MK 15.02.2022. sēdes prot. Nr.8 76.§ 9.punktam, t.i. operatīvā datu paneļa izveide - finansējums 439 276 euro;
-) atbilstoši MK 02.11.2021. prot. Nr.73 46.§ 3.punktam, t.i. mobilās vakcinācijas punktu izveide (norēķiniem par 2021.gada decembri) - finansējums, kas nepārsniedz 53 580 euro.

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma 648.punkta  3.tabulu “Rezervētais finansējums Veselības ministrijai 2022.gadā Covid-19 pasākumiem (uz 2022.gada 14.aprīli)”, finansējuma “7 429 610 euro” vietā, norādot “3 190 315 euro”, lai segtu izdevumus saistībā ar vakcīnu ievadi laika periodā no 2021.gada 1.novembra līdz 2021.gada 31.decembrim, ņemot vērā, ka MK 23.03.2022. rīkojuma Nr.204 anotācijā norādīts, ka izveidojušos starpību 4 239 295 euro apmērā (7 429 610 euro - 3 190 315 euro) Veselības ministrija nepieprasīs.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
Priekšlikums
Lūdzam pamatnostādņu projekta 1.pielikuma 648.punkta  3.tabulā “Rezervētais finansējums Veselības ministrijai 2022.gadā Covid-19 pasākumiem (uz 2022.gada 14.aprīli)” precizēt norādīto finansējumu,  t.i. finansējuma “4 131 994” vietā norādot finansējumu “2 065 997”. Vienlaikus lūdzam pamatnostādņu projekta 1.pielikuma 648.punkta 3.tabulu papildināt ar jauniem pasākumiem atbilstoši MK 1.03.2022. sēdes prot. Nr.12 69.§, t.i. medikamenta “Sotrovimab” iegāde (finansējums, kas nepārsniedz 112 000 euro) un medikamenta “Paxlovid” iegāde (finansējums, kas nepārsniedz 3 724 000 euro).
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma 330.atsauci, vārda “iezīmēts” vietā norādot vārdu “piešķirts”.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikumu, norādot 329. atsaucē, ka ar MK 09.02.2022. rīkojumu Nr.81 Veselības ministrijai  piešķirts finansējums, kas nepārsniedz 62 415 504 euro.
Piedāvātā redakcija
-