Atzinums

Projekta ID
22-TA-3813
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot rīkojuma 5.punktu. Vēršam uzmanību, ka Valsts vides dienests tiks noteikts kā finansējuma saņēmējs, tikai tādā gadījumā, ja tā projekta iesniegums atbildīs Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem un tas tiks apstiprināts.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Aicinām projekta pases 7.punktā un anotācijas 1.3.sadaļā un 3.sadaļas 6.punktā salāgot ikgadējo indikatīvo uzturēšanas izmaksu apmēru pēc projekta īstenošanas. Vienlaikus, aicinām projekta pases 7.punktā un anotācijas 1.3.sadaļā precizēt projekta kopējās izmaksas, ņemot vērā precizēto pievienotās vērtības nodokļa summu.  
Piedāvātā redakcija
-