Atzinums

Projekta ID
24-TA-221
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu par to, vai rīkojumā minētā nekustamā īpašuma nodošana Satiksmes ministrijas valdījumā ir kvalificējama kā komercdarbības atbalsts. Skaidrojam, ka, tā kā rīkojumā minētā nekustamā īpašuma nodošana Satiksmes ministrijas valdījumā ir paredzēta publiskas ceļa infrastruktūras pārbūvei un tā būs vienlīdz un bez maksas pieejama visiem ceļu satiksmes dalībniekiem, pirmšķietami ir secināms, ka minētā nekustamā īpašuma nodošana Satiksmes ministrijas valdījumā nav paredzēta saimnieciskās darbības veikšanai un attiecīgi nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsts.
Piedāvātā redakcija
-