Atzinums

Projekta ID
24-TA-321
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
05.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt rīkojuma projekta 1.punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
1. Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 75. pantu, atbalstīt apropriācijas pārdali 2024. gadā 6 000 000 euro apmērā no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 23.00.00 "Valsts atbalsta programmas" uz Ekonomikas ministrijas budžetu, lai nodrošinātu finansējumu, kas Ekonomikas ministrijai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nepieciešams eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes aktivitāšu īstenošanai 2024.gadā, tajā skaitā:
1.1. 2 917 876 euro uz budžeta programmu 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana”;
1.2. 2 958 938 euro uz budžeta programmu 30.00.00 “Tūrisma politikas ieviešana”;
1.3. 123 186 euro uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana". 
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt rīkojuma projekta 4.punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
4. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt bāzes izdevumus Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” 2025.gadam 2 883 940 euro, 2026.gadam 2 878 827 euro, budžeta programmā 30.00.00 “Tūrisma politikas ieviešana” 2025.gadam 2 941 970 euro, 2026.gadam 2 939 413 euro un budžeta programmā 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 2025.gadam 174 090 euro, 2026.gadam 181 760 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes aktivitāšu īstenošanai 2025. un 2026.gadā, attiecīgi samazinot izdevumus budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 23.00.00 "Valsts atbalsta programmas".