Atzinums

Projekta ID
22-TA-232
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
25.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
4.2. Cita informācija
Priekšlikums
Ierosinām papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par to, ka notiekumu projektā paredzētie grozījumi neietekmē atbalsta pasākumu piemērošanu, kas noteikti ar 2021. gada 22. decembra likumu "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"", ciktāl Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā (22-TA-264) netiek noteikti personām labvēlīgāki pasākumi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi
Priekšlikums
Atzīmējam, ka iebildumi un priekšlikumu par noteikumu projektu tika sniegti 2022.gada 24. - 25.janvārī elektroniskās saskaņošanas laikā ārpus TAP.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
2.28. valsts kompensācija - normatīvajos aktos īpaši noteikts valsts budžeta finansējums, ko izmanto  sistēmas operatora negūto ieņēmumu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) par sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, un enerģijas publiskā tirgotāja negūto ieņēmumu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) par obligātā iepirkuma komponentēm segšanai.
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka precizētajā likumprojekta 22-TA-264 "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likums" 4.pantā minēts "obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājums". Līdz ar to aicinām izvērtēt, vai noteikumu projekta 2.28.apakšpunktā minētā definīcija nav jāprecizē.
Piedāvātā redakcija
-