Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-1734
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
30.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ministru kabineta noteikumu ietvaros pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņš ir atkarīgs no termiņa norādes pašā administratīvajā aktā. Līdz ar to lūdzam svītrot noteikumu projekta 31.punktā vārdus “mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža”.
Piedāvātā redakcija
31. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās termiņu, ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumi nevar stāties spēkā ar atpakaļejošu datumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam labot pārrakstīšanās kļūdas - vārdu "ieņemšanas" labojot uz "pieņemšanas".
Piedāvātā redakcija
-