Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-1376
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
23.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Norādām, ka Tiesību aktu portālā (turpmāk - TAP) pievienota izziņa, kurā nav ietverta informācija par Tieslietu ministrijas iebildumiem, kuri izteikti  Tieslietu ministrijas 13.12, 2021. atzinumā  (skatīt TAP sadaļas "izziņa" un "atzinumi"). Attiecīgi nav iespējams izvērtēt, vai attiecīgie Tieslietu ministrijas iebildumi ņemti vērā korekti. Attiecīgi lūdzam salāgot dokumentus un nosūtīt tos atkārtotai izvērtēšanai. 
 
Piedāvātā redakcija
-