Atzinums

Projekta ID
22-TA-3238
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
23.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projekta 4. sadaļas 3. punktu, norādot kāda vai kādu tieši normatīvo aktu grozījumu projektu minētais uzdevums paredz sagatavot.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" (turpmāk - Noteikumi Nr. 606) 76. punktam ministrijas, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta, Ministru prezidenta biedra biroja, Valsts kancelejas vai Ministru prezidenta padotībā esošas iestādes izstrādāto projektu izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē ir tiesīgs iesniegt Ministru kabineta loceklis.

Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt projekta 4. sadaļas 3. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Norādām, ka projekta 3. sadaļas 2. punktā piedāvātais risinājums tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres tiesiskā regulējuma pilnveidošanai nav viennozīmīgi saprotams, tostarp nav saprotams, kādos tieši normatīvajos aktos būtu nepieciešams veikt grozījumus.

Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projekta 3. sadaļu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka nepieciešamība pilnveidot normatīvo regulējumu tūrisma jomā izriet no Ministru kabineta 2022. gada 10. maija sēdes protokola 44. paragrāfa 5. punktā noteiktā uzdevuma, kas atbilstoši projekta pirmajā rindkopā norādītajam ir projekta izstrādes tiesiskais pamats.

Ievērojot minēto, lūdzam svītrot projekta 1. nodaļas pēdējo rindkopu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projektam pievienotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. punktu, norādot kāda vai kādu tieši normatīvo aktu grozījumu projektu minētais uzdevums paredz sagatavot.
Piedāvātā redakcija
-
6.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Informējam, ka atbilstoši Noteikumu Nr. 606 76. punktam ministrijas, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta, Ministru prezidenta biedra biroja, Valsts kancelejas vai Ministru prezidenta padotībā esošas iestādes izstrādāto projektu izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē ir tiesīgs iesniegt Ministru kabineta loceklis.

Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt projektam pievienotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. punktu.
Piedāvātā redakcija
-