Atzinums

Projekta ID
22-TA-2899
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas arhitektu savienība"
Atzinums iesniegts
05.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Latvijas arhitektu savienības sertificēšanas centrs (turpmāk - LAS SC) ir izskatījis noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 22-TA-2899 un kopumā piekrīt veiktiem labojumiem. Tomēr LAS SC atkārtoti vērš Ekonomikas ministrijas uzmanību uz to, ka "Arhitekta prakses būvspeciālists" ir nekorekta, mulsinoša un neatbilstoša Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē 2022. gada 8. jūnija sēdē saskaņotajam standartam - ARHITEKTA PROFESIJAS STANDARTS, tādējādi lūdzam mainīt minēto "Arhitekta prakses būvspeciālists" uz "Sertificēts arhitekts".
Minētais ir nepieciešams, lai savlaicīgi nodrošinātu gan vienotu izpratni par reglamentēto profesionālo darbību, kurai ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz profesionālās darbības veicēja izglītību, profesionālo kvalifikāciju vai profesionālās darbības nosaukuma lietošanu, ņemot vērā jau izstrādātajā likumprojektā “Arhitektūras likums” 1.pantā norādīto:
“...2) arhitekts – radoša persona, kura saņēmusi valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu, ieguvusi arhitekta kvalifikāciju un veic arhitekta profesionālo darbību;
3) sertificēts arhitekts – arhitekts, kurš ieguvis patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras jomā, saņemot arhitekta prakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;"
 
Piedāvātā redakcija
-