Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
17.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt sadaļas "Uzdevumu kopsavilkums" 2.7.1 apakšpunkta uzdevuma "– datu apmaiņu starp e-veselību un SOPA" kolonnas "Indikatīvā finansējuma apmērs (EUR, ar PVN)" aprakstu ar atrunu, ka izmaksās tiks iekļautas arī SOPA izstrādes izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Labklājības ministrija iebilst pret "Uzdevumu kopsavilkuma" 2.7.1.apakšpunktu "– sociālo aprūpes centru klientu reģistra izveide un informācijas sasaistes nodrošināšana ar e-veselību". Šāda reģistra izveidi uzskatām par nelietderīgu, jo no informatīvā ziņojuma [216] punkta ir noprotams, ka vienīgais tā izveides pamatojums ir identificēt tos pacientus, kas ir sociālās aprūpes centru klienti. Ministrijas ieskatā, identificēšana ir iespējama pēc citiem valsts DB esošiem datiem (piemēram, kombinējot personas deklarēto adresi ar LM mājas lapā publicēto sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma [192] punktu attiecībā uz tehniskajiem palīglīdzekļiem - vai šajā gadījumā domāti Labklājības ministrijas nodrošinātie tehniskie palīglīdzekļi vai palīglierīces, ko nodrošina ārstniecības iestādes?
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma [190] punktu, ka informatīvā atbalsta sniegšana ir ne tikai par klientu uzņemšanu SAC, bet arī par citiem sociālajiem pakalpojumiem. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 3.6. nodaļu “Neatliekamās medicīniskās palīdzības modernizācija” ar informāciju par izmaiņām attiecībā uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru "112", ko paredz Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma 3.panta trešā daļa, 4.panta otrā daļa un Pārejas noteikumu 5.punkts. Attiecīgi lūdzam minētajā nodaļā pievienot papildu informāciju šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
Lai uzlabotu neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas personām ar invaliditāti, Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums paredz, ka no 2027.gada 28. jūnija spēkā stāsies digitālās piekļūstamības prasības ārkārtas palīdzības izsaukuma numuram "112". Proti, lai neatliekamo medicīnisko palīdzību varētu sekmīgi saņemt arī cilvēki ar dzirdes, redzes vai citiem sensora rakstura traucējumiem, atbildēšanai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru "112" tiek noteikta prasība izmantot tos pašus sakaru līdzekļus, ar kuriem izsaukums ir saņemts, tai skaitā nodrošinot sinhronizētu balsi un tekstu, tostarp reāllaika tekstu, vai, ja tiek izmantots video, nodrošinot, ka balss, teksts, tostarp reāllaika teksts, un video tiek sinhronizēts kā vispusīga saruna. Tādējādi  neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu iedzīvotāji varēs veikt dažādu digitālo kanālu veidā, tostarp nodrošinot reāllaika teksta un video iespējas papildus balss saziņai.
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam labot sadaļas "Udevumu kopsavilkums" numerāciju 2.7. sadaļai - pašlaik ir divi 2.7.1.apakšpunkti. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūgums precizēt informatīvā ziņojuma [211] punktu ar informāciju, vai plānots digitalizēt arī Ģimenes ārsta izsniedzamo izziņu saraksta 87.punktā minētos nosūtījumus?
Piedāvātā redakcija
-