Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
08.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu anotācijā teikts, ka 2.2.1.4i. investīcijas ietvaros paredzēts, ka paralēlos aizdevumus sabiedrība  “Altum” varēs sniegt sadarbībā ar citiem finansētājiem vai, ja citi finansētāji investīciju projektu nelīdzfinansē,  sabiedrība  “Altum” var sniegt vienīgo aizdevumu investīciju projekta finansēšanai. Izvēlētais atbalsta modelis tādējādi ne tikai nodrošina, ka sabiedrība  “Altum” nekonkurē par projektu finansēšanu ar citiem finansētājiem, bet arī veicina alternatīvu finansēšanas avotu meklēšanu projekta līdzfinansēšanai. Līdzšinējā atbalsta programmu īstenošanas pieredze liecina, ka šāds mehānisms ir pieņemams visām iesaistītajām pusēm un palīdz nodrošināt investīcijas ietvaros izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Mūsu ieskatā, lai nodrošinātu to,ka sabiedriba "Altum" nekonkurē par projektu finansēšanu ar citiem finansētājiem, būtu Noteikumos jānosaka,ka "Altum" var piešķirt vienīgo aizdevumu tikai tad, ja atbalsta saņēmējs ir vērsies kredītiestādēs un nav saņēmis aizdevumu. 
Piedāvātā redakcija
"Altum" var piešķirt vienīgo aizdevumu tikai tad, ja atbalsta saņēmējs ir vērsies kredītiestādēs un nav saņēmis aizdevumu. 
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Noteiktības labad būtu jāpasaka, vai citi MK Noteikumu Nr. 469 punkti ir piemērojami gadījumos,kad tiek sniegti paralēlie aizdevumi. 
Piedāvātā redakcija
-